Written Works

My greatest inspirations and recommendations + reading list – HERE

English

Train of thoughts

Conservatism; The Origin and Today
Term paper for “The Romantic era” (Romantikken, 3365N), USN, 2020.
– Discusses Edmund Burke`s 1890 pamphlet “Reflections on the revolution in France” and the evidence of what was later to be constructed as the philosophy of conservatism.
– Finally, a discussion about the evolution of conservatism into the current political landscape and reflections on what would be the conservative case of the future.

The creation of collective action through multiplying the momentum of emotion
Article, Medium.com
– Reflections on collective willpower and a possible outcome of the global pandemic.

Acoustics in Live Jazz
Dissertation, BA degree, 2016. Written for LIPA.
– Introduction to the physics of sound and room acoustics
– An exploration into the interplay of improvised acoustic musical performance and room-acoustics.

Sailors Life – Upgraded
Bio-hackers guide to healthy living aboard or anywhere else. Based on the Bulletproof diet of ketosis, with an index of supplements and adaptogenic plants.
(Work in progress).
Interested in KETO? – My friend “Butter Jesus’ keto guide” here – (in norw) Smør Jesus’ Keto Guide

Norsk

Tankestrøm

Virkelighetens Tilnærmelser
Semesteroppgave i Idèhistorie – Moderniteten, USN, 2020
Mennesket har til all tid forsøkt å forstå seg selv, og dette er ikke et mindre hett tema i våre dager med ny-ateismens korstogs høye ridder Richard Dawkins som iherdig forsøker å sette spikeren i døra for religion.
Her diskuteres hans bok Gud, En Vrangforestilling (The God Delusion) opp mot Scott Hahn og Benjamin Wikers reaksjon med boken Answering The New Atheism.
#Dawkins #nyateisme #ateisme #filosofi #religion #kristendom

Evolusjonens Pris
Eksamensoppgave i Idèhistorie – Opplysningstiden, USN, 2019.
En diskusjon rundt sivilisasjonsprosessens konsekvenser satt i 1700-tallets religionskritiske kontekst, med hovedfokus på J.J. Rousseau’s tenkning.
#Filosofi #Rousseau #Samfunn #sivilisasjon #Opplysningstid #likestilling #kristendom #naturtilstanden #frihet vs #likhet #kvinnekamp #Kant #Hobbes

Tankens Makt
Semesteroppgave i Idèhistorie – Antikken til 1600-tallet, USN, 2019
En diskusjon om maktbalansen mellom stat, kirke og vitenskapen i Europa gjennom middelalderen og renessansen, samt epistemologies, filosofiens og teologiens utvikling frem mot opplysningstiden.
#Filosofi #Teologi #Descartes #Renessanse #Epistemologi #samfunnsstruktur #Religion #Politisk filosofi #Bacon #Reformasjonen

Descartes Gudsbevis – Beviset i den metafysiske natur
Semesteroppgave i Idèhistorie – Opplysningstiden, USN, 2020
1700-talls filosofenes diskusjoner rundt Guds eksistens og plass i virkeligheten. Perioden er interesant siden den representere slutten på 1500 år med kristen historie og starten på et nytt verdensbilde.
#Filosofi #Metafysikk #Teologi #Descartes #Newton #Opplysningstid #Deisme #Religion #Reformasjonen

Europa forsvinner
Refleksjon etter atlanterhavs kryssningen og ankomsten i Brasil
Skrevet for Kulturmagasinet Motvind

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s